dịch vụ tạm nhập tái xuất

Dịch vụ tạm nhập tái xuất tại Tradeport Logistics

Tạm nhập tái xuất được quy định trong Quy chế này là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng.

Tạm nhập, tái xuất là gì? Các hình thức tạm nhập tái xuất.

Hình thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu ra đời là kết quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế hội nhập toàn cầu. Xuất - nhập khẩu mang lại lợi ích kinh tế cao cho đất nước. Ngoài những hình thức xuất nhập khẩu thông thường thì tạm nhập, tái xuất đem lại nhiều lợi ích kinh tế không kém. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng lấy tạm nhập tái xuất là dịch vụ nòng cốt của doanh nghiệp để phục vụ cho xã hội và đem về lợi nhuận. Bài viết này nhằm giúp các bạn hiểu được cơ bản về tạm nhập tái xuất và những quy định quan trọng tối thiểu cần biết khi sử dụng hình thức xuất nhập khẩu này

Bạn có muốn Tradeport Logistics tìm kiếm sản phẩm giúp bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng!
Liên hệ ngay
Đội hỗ trợ Tradeport đã sẵn sàng để tư vấn
Tin nhắn
Hotline kho vận:
0919 681 644
Hotline tư vấn HN:
0845 686 000
Hotline tư vấn HCM:
08 1310 7818
Hotline thương mại:
0942 575 475
Hotline vận tải:
0855 686 000
Khiếu nại, góp ý:
0856 090 792